A világ jótékonykodási trendjei, a WorldGivingReport

A kínaiak és az amerikaiak a legsegítőkészebbek a világon? Mianmarban adakoznak legtöbben civil szervezeteknek? És hol állnak a magyarok? Mennyire segítőkészek, adakozók vagyunk mi?

Meglepő eredmények a World Giving Reportból

Az angol székhelworld-giving-index-2012-map_kicsiyű Charities Aid Foundation szervezet honlapján részletesen olvashatóak azok a válaszok, amelyeket a világ 135 országában, a Gallup’s World View World Poll kérdőívében a megkérdezett 4,9 milliárd személy adott adományozási, önkénteskedési és segítési szokásairól. Bemutatkozik a World Giving Report.

A szervezet holnapján megtalálható minden év részletes elemzése, valamint az utolsó, a 2013-ban publikált összesítés is, amely összeveti a korábbi éveket eredményeit.

A kutatás konklúziói

 • A 2008 és 2012 közötti időszakban az Egyesült Államok megtartotta vezető pozícióját, ésa legnagyobb számszerű előnyre az idegeneknek való segítségadásban érték el.
 • 2011-ről 2012-re a világgazdasági mutatók ellenére az adakozási hajlandóság növekedett.
 • A terjedő segítőkészség javítja az általános jótékonysági kedvet.
 • 200 millióval nőtt azoknak az embereknek a száma, akik az előző évhez képest 2012-ben szívesen segítettek idegeneken. Kétszer annyira nőtt ez a szám, mint a pénzadományok mértéke vagy az önkéntesség. A segítőkészség, az emberszeretet, a személyes interakciók olyan informális adakozási mechanizmusok, melyek mutatják, hogy egy társadalom mennyire képes segíteni a rászorulókon, milyen erős a közösség ereje. Különösen jelentős ez a fejlődő világban és fegyveres konfliktusok idején vagy közvetlenül utána.
 • 2011-ről 2012-re 80-80 millióval nőtt az adakozók és az önkéntesek száma is.
 • A fiatalok egyre többen vannak a világban, és általuk nő az önkéntesek száma is. A 15-24 évesek körében nőtt a legjobban az önkéntes órák száma, ami 2012-ben már 20,6 %-ra ugrott.
 • Bár van növekedés 2011-hez képest, még mindig elmaradunk a pénzadományban a 2008-as szinthez képest. A trend biztató, emelkedő tendenciát mutat.
 • Filantrópia szempontjából kiemelkedő India és Kína szerepe a világban. Több indiai adományoz pénzt jótékony célokra egy átlagos hónapban, mint bárhol máshol a világon. 2011-ben ez a szám 163 millió volt, 2012-ben pedig már 244 millióra nőtt. De nem mondhatjuk, hogy Kína nem egy nagylelkű ország, a kínaiak ereje a segítőkészségükben rejlik. 373 millió kínai segít átlagosan egy évben idegeneken, többen, mint bárhol máshol a világon.
 • Mianmar biztosíthat bennünket arról, hogy nem a vagyon számít az adományozásban. A felnőtt lakosságának 85 %-a mondta, hogy adományozott az elmúlt hónapban jótékonysági célra. Sőt, az első tíz legtöbbet adományoz ország nincs benne a G20-ban.
 • A nők sokkal nagyobb arányban jótékonykodnak, mint a férfiak. 2008 óta a nők egyre többször adományoznak pénzt, mint a férfiak. A két nem közötti különbség az önkéntességben is jelen van, de ott fordított és nem növekedett. Arányosan több férfi segít idegeneken, mint nők.

Mit mér az index?

A kutatás 2008 és 2012 között évente felmérte a világ adományozási, önkénteskedései, jótékonykodási szokásait, amellyel mérték az adott ország lakosságának elköteleződését a társadalom többi tagjához és a nonprofit célokhoz. A kérdések a következőek voltak:

 • Adományoztál pénzt jótékonysági célra az elmúlt egy hónapban?
 • Önkénteskedtél civil szervezetnél az elmúlt egy hónapban?
 • Segítettél idegenen az elmúlt egy hónapban?

Az elemzés rangsort állít fel az országok között és megállapít folyamatokat is az adott időszakra nézve.

Hol a legsegítőkészebben az idegenekkel?

A segítőkészségben első helyen áll az USA, ahol a megkérdezettek 77 %-a segített idegennek a kutatást megelőző hónapban. Ezután következik Katar 73 %-kal és Líbia 72 %-kal, Kolumbia 70 %-kal, majd Szenegál, Kamerun, Új-Zéland, Kenya és Szíria. Az országban élők számszerű sorrendjében viszont Kína áll az első helyen, ahol 373 millióan vallották, hogy segítettek embertársaikon. Utána India áll 253 millió személlyel.

A legutolsók: Kambodzsa, Szingapúr, Madagaszkár, Albánia, Ruanda, Macedónia, India, Szlovákia.

Magyarország a 46. helyen áll (a 135-ös listában), ahol 52 %-a a megkérdezetteknek nyilatkozott úgy, hogy segített idegenen a múlt hónapban.

Világszinten a nők valamivel kevesebben, 45 %-uk, míg a férfiak 48 %-a segít idegeneken. Az életkori kérdésben a 24-34 és a 35-49 évesek ugyanannyian, 50 %-uk segített egy idegenen a múlt hónapban. Legalacsonyabban az ötven év felettiek teljesítettek.

Hol adakoznak a legtöbben?

Meglepő módon, az ország, ahol a legtöbben pénzt adományoznak a világon, Mianmar. A lakosság 85 %-a nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt hónapban adományozott pénzt jótékonysági célra. Utána következnek az angolok a maguk 76%-ával, majd Málta, Írország, Thaiföld, Hollandia, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Izland, Indonézia, ahol még mindig a megkérdezettek 63 %-a adományoz. A létszámot tekintve a legtöbb ember, összesen 244 millióan Indiában adakoznak, 158 millióan az USÁ-ban, 113 millióan Kínában, majd Indonézia, Pakisztán és Nagy Britannia következik. Az első tíz végén még így is ott van Mianmar, a maga 34 millió adományozójával.

Magyarország a 80. helyen áll, a megkérdezettek 21%-a adományozott az elmúlt hónapban. (135-ös listából)

Az utolsók a listában Grúzia a maga 3 %-ával, de csak 5%-a ad a jemenieknek is és 6 %-a az oroszoknak, marokkóiaknak és a görögöknek. Egy tipikus országban, arányaiban 28%-a a nőknek adományozó. A férfiak közül 27 %. 2009-ben még ez az arány a férfiak mérlegét húzta, de 2009-ben ugyanannyian voltak mindkét nem képviselői között az adományozók. Majd 2010-től átvették a nők a vezetést. 2012-ben már majdnem ugyanannyi ötven év feletti (30,4%) személy adományozott, mint a listavezető 35-49 éves korosztály (30,2%). De idővel a 25-34 évesek százalékai is növekedtek (27%) , de a fiataloké is nőtt (22%). Bár egyik szám sem érte el a 2008-as adatokat, mégis, az előző évhez képest növekedés látható.

Kik a leglelkesebb önkénteseink?

A világon egyetlen ország, Türkmenisztán az, ahol a lakosság nagyobb része önkénteskedik, 57 %-a a lakosságnak mondta, hogy önkénteskedett az előző hónapban. Türkmenisztán szomszédjai, Tádzsikisztán és Üzbegisztán is a top 10-ben találhatóak. Második országként Srí Lankát találjuk 46%-kal jócskán lemaradva, majd az élbolyban van még USA, Mianmar, Fülöp szigetek, majd Kanada, Tádzsikisztán, Guatemala, Új-Zéland, Üzbegisztán, Írország egymás után. Önkéntesek számát illetően India vezet, 157 millióval, majd USA 115 millióval, aztán Indonézia (52M) és Kína (45M).

De nézzük visszafelé is, legutolsók: Jemen, Tunézia, Görögország, Kína és Bosznia-Hercegovina mind 4-4 %-kal. Éppen hogy csak előtte 5 %-kal Törökország, majd Mali, Jordánia és fölötte Horvátország.

A férfiak 21 %-a, míg a nők 18%-a önkénteskedik. Az önkénteskedésben mind az öt évben a legmagasabb a 25-34 évesek aránya, ez a 2012-es évben 21 %-ot mutatott, de rögtön utána következnek a 15-24 évesek is 20,6 %-kal. Jóval lemaradva a 34-49 évesek, de még az ötven év fölöttiek 18%-a is megjelenik.

Magyarország 107. a sorban, a lakosság 10 %-kának önkénteseivel. (A lista 131 rangsoros)

Összesítések

Kontinensek összehasonlításában Óceánia vezet magasan az összesített versenyben, még akkor is, ha az elmúlt öt évben minden szinten csökkenést mutatott.

Magyarország az összesített versenyben a 78. helyet foglalja el, ahol elsők az amerikaiak, az összesített 61 %-ukkal. Az összesített versenyben Görögország áll a legutolsó helyen, ami nyilvánvalóan az adott időszakban lezajlott politikai-gazdasági problémáival magyarázható.

USA Magyarország Görögország
Összesítés, Sorrend 61 %, 1. helyezés 28 %, 78. helyezés 13 %, 135. hely
Mások segítése 77 % 52 % 30 %
Pénzadomány 62 % 21 % 6 %
Önkéntesség 45 % 10 % 4 %

Az összesítésben második Kanada, aztán Mianmar, Új-Zéland, Írország, Egyesült Királyság, Ausztrália, Katar, Srí Lanka, Norvégia, Málta. A mi közelünkben pedig, a 78-adikként a sorban együtt állunk Argentínával és Koszovóval.

Az összesítésben a legutolsó helyen cammogók: Görögország, Horvátország, Kína, Albánia, Kongó, Jemen, Törökország, Ruanda, Palesztina, Montenegró, Szerbia, Oroszország.

Hogyan tudjuk növelni a jótékonysági kedvet?

A CAF ajánlásokat fogalmazott meg a kormányoknak, amelyek segítik a társadalom segítőkészségének, adakozási kedvének fejlődését, és elősegíti a nonprofit célokat, a közösségi együttműködést és az önkéntességet.

 • Legyen biztosítva a nonprofit szervezetek regisztrálhatósága és működése  következetes és átlátható módon.
 • A kormányok könnyítsék meg a lakossága számára az adományozást.
 • Országos szinten támogassák a civil társadalmat és jogaikat, mint független hangot a társadalmi kánonban.
 • Biztosítsák a kormányok a nonprofit szervezetek átláthatóságát és informálják a közvéleményt a munkájukról.
 • Erősítsék a jótékonysági adományozást, mint nemzeti gazdasági fejlesztést, segítsék elő a középosztály növekedését a világban.

Az adatok fényében a CAF elindított egy Future World Giving nevű programot, melyben a kormányok azon intézkedéseit méri, amelyek elősegítik a jótékonykodást, fejlesztik a filantrópia kultúráját és támogatják a középosztály fejlődését.

https://www.cafonline.org/charity-finance–fundraising/fundraising-services.aspx

http://futureworldgiving.org/

{liza}

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s